Find a Used Car

Suzuki Kizashi

2012 Suzuki Kizashi 2.4 SDLX

171 000 km Manual Red Joburg East (Gauteng)

2012 Suzuki Kizashi 2.4 SDLX CVT

119 781 km Manual White Joburg West (Gauteng)

2011 Suzuki Kizashi 2.4 SDLX CVT

143 136 km Manual Silver Joburg South (Gauteng)

2013 Suzuki Kizashi 2.4 SDLX

62 249 km Manual C-silver Durban (Kwazulu Natal)

2013 Suzuki Kizashi 2.4 SLX CVT

20 000 km Automatic Red Menlyn (Gauteng)

2013 Suzuki Kizashi 2.4 SDLX CVT

48 000 km Manual Red Pretoria (Gauteng)

2014 Suzuki Kizashi 2.4 SLX

25 000 km Manual Silver Menlyn (Gauteng)