Find a Used Car

Suzuki Kizashi

2011 Suzuki Kizashi 2.4 SDLX

57 182 km Manual Silver Joburg East (Gauteng)

2013 Suzuki Kizashi 2.4 SDLX

44 300 km Manual White Joburg West (Gauteng)

2012 Suzuki Kizashi 2.4 SLX

57 958 km Manual GREY Nelspruit (Mpumalanga)

2014 Suzuki Kizashi 2.4 SLX

25 000 km Manual Silver Menlyn (Gauteng)