Find a Used Car

Hyundai H1

123

2010 Hyundai H1 GL 2.4 CVVT Panel Van

148 873 km Manual White Joburg East (Gauteng)

2011 Hyundai H1 2.5 CDRi Panel Van

147 000 km Manual WHITE Durban (Kwazulu Natal)

2011 Hyundai H1 2.5 CDRi Panel Van

110 000 km Manual WHITE Durban (Kwazulu Natal)

2012 Hyundai H1 GL 2.4 CVVT A-C Panel Van

100 000 km Manual White Vereeniging (Gauteng)

2011 Hyundai H1 GL 2.4 CVVT A-C Panel Van

117 000 km Manual WHITE Cape Town (Western Cape)

2011 Hyundai H1 GL 2.4 CVVT Panel Van

115 600 km Manual White Pretoria (Gauteng)

2010 Hyundai H1 GLS 2.4 CVVT Wagon

208 000 km Manual White Joburg West (Gauteng)

2012 Hyundai H1 GL 2.4 CVVT A-C Panel Van

169 000 km Manual White Durban (Kwazulu Natal)

2012 Hyundai H1 2.5 CRDi A-C Panel Van

140 039 km Manual White Pietermaritzburg (Kwazulu Natal)

2009 Hyundai H1 GLS 2.4 CVVT Wagon

147 000 km Manual White Joburg West (Gauteng)

2009 Hyundai H1 GLS 2.4 CVVT Wagon

124 488 km Manual Silver Joburg West (Gauteng)

2013 Hyundai H1 2.4 GL Multi Cab 6 Seat

38 970 km Manual WHITE Pretoria North (Gauteng)

2010 Hyundai H1 GLS 2.4 CVVT Wagon

129 465 km Manual SILVER Durban (Kwazulu Natal)

2009 Hyundai H1 GLS 2.4 CVVT Wagon

143 000 km Manual Silver Joburg East (Gauteng)

2011 Hyundai H1 2.5 CRDi Wagon Auto

253 905 km Automatic WHITE Pretoria (Gauteng)

2012 Hyundai H1 GLS 2.4 CVVT Wagon

82 000 km Manual White Bloemfontein (Free State)

2013 Hyundai H1 2.5 CRDi A-C F-C P-V A-T

58 467 km Manual White Joburg South (Gauteng)

2013 Hyundai H1 2.4 GL Multi Cab 6 Seat

40 205 km Manual White Pretoria (Gauteng)

2011 Hyundai H1 GLS 2.4 CVVT Wagon

123 000 km Manual Grey Joburg East (Gauteng)

2010 Hyundai H1 2.5 CRDi Wagon Auto

165 000 km Automatic WHITE Centurion (Gauteng)

2012 Hyundai H1 2.5 CRDi Wagon Auto

164 007 km Automatic Silver Nelspruit (Mpumalanga)

2012 Hyundai H1 2.5 CRDi Wagon Auto

161 000 km Automatic WHITE Pretoria (Gauteng)

2011 Hyundai H1 2.5 CRDi Wagon Auto

130 000 km Automatic White Pretoria (Gauteng)

2011 Hyundai H1 GLS 2.4 CVVT Wagon

152 000 km Manual White Joburg East (Gauteng)

2010 Hyundai H1 2.5 CRDi Wagon Auto

98 000 km Automatic Silver Joburg East (Gauteng)
123