Find a Used Car

Chana Benni

2010 Chana Benni 1.3 Luxury

76 000 km Manual Black Joburg West (Gauteng)

2011 Chana Benni 1.3 Luxury

125 000 km Manual Yellow Joburg West (Gauteng)

2011 Chana Benni 1.3 Exclusive

41 013 km Manual SILVER Joburg East (Gauteng)