Find a Used Car

Chana Benni

2009 Chana Benni 1.3 Luxury

78 000 km Manual Silver Joburg West (Gauteng)

2008 Chana Benni 1.3 Luxury

70 000 km Manual Yellow Pretoria (Gauteng)

2010 Chana Benni 1.3 Luxury

76 000 km Manual Black Joburg West (Gauteng)