Find a Used Car

Suzuki Kizashi

2013 Suzuki Kizashi 2.4 SDLX

43 333 km Manual White Joburg West (Gauteng)

2015 Suzuki Kizashi 2.4 SDLX

2 900 km Manual SNOW WHITE PEARL Durban (Kwazulu Natal)

2012 Suzuki Kizashi 2.4 SLX

57 958 km Manual GREY Nelspruit (Mpumalanga)

2014 Suzuki Kizashi 2.4 SLX

25 000 km Manual Silver Menlyn (Gauteng)