Find a Car

Used hyundai i30 For Sale

12
Used Hyundai i30 2.0 Gauteng

2010 Hyundai i30 2.0

 • 125 000 km
 • Manual
 • White
 • Joburg East (Gauteng)
Used Hyundai i30 1.6 Gauteng

2011 Hyundai i30 1.6

 • 154 768 km
 • Manual
 • Silver
 • Johannesburg (Gauteng)
Used Hyundai i30 2.0 Kwazulu Natal

2010 Hyundai i30 2.0

 • 124 833 km
 • Manual
 • Blue
 • Durban (Kwazulu Natal)
Used Hyundai i30 1.6 Kwazulu Natal

2011 Hyundai i30 1.6

 • 129 000 km
 • Manual
 • Silver
 • Durban (Kwazulu Natal)
Used Hyundai i30 1.6 Kwazulu Natal

2010 Hyundai i30 1.6

 • 121 500 km
 • Manual
 • White
 • Durban (Kwazulu Natal)
Used Hyundai i30 1.6 GLS Gauteng

2012 Hyundai i30 1.6 GLS

 • 73 000 km
 • Manual
 • Shine Red
 • Joburg East (Gauteng)
Used Hyundai i30 1.6 Western Cape

2011 Hyundai i30 1.6

 • 137 000 km
 • Manual
 • White
 • Cape Town (Western Cape)
Used Hyundai i30 1.6 GLS Gauteng

2012 Hyundai i30 1.6 GLS

 • 79 728 km
 • Manual
 • Red
 • Joburg South (Gauteng)
Used Hyundai i30 1.6 GLS Gauteng

2012 Hyundai i30 1.6 GLS

 • 72 000 km
 • Manual
 • Maroon
 • Joburg East (Gauteng)
Used Hyundai i30 2.0 Gauteng

2010 Hyundai i30 2.0

 • 122 000 km
 • Manual
 • Silver
 • Joburg East (Gauteng)
Used Hyundai i30 2.0 Gauteng

2011 Hyundai i30 2.0

 • 138 600 km
 • Manual
 • Silver
 • Joburg East (Gauteng)
Used Hyundai i30 2.0 Gauteng

2010 Hyundai i30 2.0

 • 130 617 km
 • Manual
 • White
 • Menlyn (Gauteng)
Used Hyundai i30 1.6 GLS Gauteng

2012 Hyundai i30 1.6 GLS

 • 98 000 km
 • Manual
 • Silver
 • Joburg East (Gauteng)
Used Hyundai i30 1.6 GLS Gauteng

2012 Hyundai i30 1.6 GLS

 • 114 600 km
 • Manual
 • Black U15531NAC
 • Joburg East (Gauteng)
Used Hyundai i30 1.6 GLS Gauteng

2012 Hyundai i30 1.6 GLS

 • 131 655 km
 • Manual
 • Black
 • Pretoria (Gauteng)
Used Hyundai i30 1.6 GLS Kwazulu Natal

2012 Hyundai i30 1.6 GLS

 • 86 500 km
 • Manual
 • Silver
 • Durban (Kwazulu Natal)
Used Hyundai i30 1.6 Western Cape

2012 Hyundai i30 1.6

 • 105 802 km
 • Manual
 • Grey
 • Cape Town (Western Cape)
Used Hyundai i30 1.6 GLS Eastern Cape

2012 Hyundai i30 1.6 GLS

 • 166 000 km
 • Manual
 • BLACK
 • Port Elizabeth (Eastern Cape)
Used Hyundai i30 1.8 GLS Gauteng

2012 Hyundai i30 1.8 GLS

 • 108 000 km
 • Manual
 • Black
 • Joburg East (Gauteng)
Used Hyundai i30 2.0 Eastern Cape

2011 Hyundai i30 2.0

 • 59 569 km
 • Manual
 • Silver
 • Port Elizabeth (Eastern Cape)
Used Hyundai i30 1.6 Premium Gauteng

2012 Hyundai i30 1.6 Premium

 • 153 000 km
 • Manual
 • Silver
 • Joburg North (Gauteng)
Used Hyundai i30 1.6 GLS Gauteng

2012 Hyundai i30 1.6 GLS

 • 118 000 km
 • Manual
 • SILVER
 • Pretoria (Gauteng)
Used Hyundai i30 1.8 GLS Gauteng

2013 Hyundai i30 1.8 GLS

 • 124 785 km
 • Manual
 • Grey
 • Joburg North (Gauteng)
Used Hyundai i30 1.6 GLS Auto Gauteng

2012 Hyundai i30 1.6 GLS Auto

 • 103 000 km
 • Automatic
 • SILVER
 • Pretoria (Gauteng)
Used Hyundai i30 1.6 GLS Gauteng

2014 Hyundai i30 1.6 GLS

 • 142 407 km
 • Manual
 • White
 • Joburg North (Gauteng)
12