Find a Used Car

Hyundai i30

123

2011 Hyundai i30 1.6

169 668 km Manual WHITE Joburg East (Gauteng)

2010 Hyundai i30 1.6

115 841 km Manual Silver Joburg East (Gauteng)

2010 Hyundai i30 1.6 GLS

90 000 km Manual White East London (Eastern Cape)

2011 Hyundai i30 1.6

117 850 km Manual Maroon Pretoria (Gauteng)

2011 Hyundai i30 1.6

105 000 km Manual Silver Pretoria (Gauteng)

2011 Hyundai i30 2.0

110 605 km Manual WHITE Johannesburg (Gauteng)

2011 Hyundai i30 2.0

138 693 km Manual Grey Joburg East (Gauteng)

2011 Hyundai i30 2.0

110 605 km Manual White Joburg West (Gauteng)

2012 Hyundai i30 1.6 GLS

60 000 km Manual Blue Joburg East (Gauteng)

2011 Hyundai i30 2.0

124 000 km Manual Silver Joburg South (Gauteng)

2011 Hyundai i30 1.6 GLS

46 749 km Manual Grey Pietermaritzburg (Kwazulu Natal)

2012 Hyundai i30 2.0

69 000 km Manual White Joburg East (Gauteng)

2011 Hyundai i30 2.0

82 900 km Manual White Cape Town (Western Cape)

2012 Hyundai i30 1.6 GLS Auto

93 000 km Automatic Silver Joburg East (Gauteng)

2012 Hyundai i30 1.6 GLS

82 197 km Manual White Joburg South (Gauteng)

2012 Hyundai i30 1.6 GLS

49 000 km Manual White Joburg North (Gauteng)

2011 Hyundai i30 2.0

km Manual Silver Klerksdorp (Northwest Province)

2012 Hyundai i30 1.6 Premium

107 000 km Manual White Menlyn (Gauteng)

2012 Hyundai i30 1.6 GLS

106 000 km Manual White Cape Town (Western Cape)

2012 Hyundai i30 1.6

76 200 km Manual Blue pacific Joburg East (Gauteng)

2013 Hyundai i30 1.6 GLS

87 000 km Manual SILVER Pretoria (Gauteng)

2013 Hyundai i30 1.6 GLS

92 000 km Manual Blue Joburg North (Gauteng)

2013 Hyundai i30 1.8 GLS

87 100 km Manual Aluminium silver Joburg East (Gauteng)

2013 Hyundai i30 1.6 GLS

25 500 km Manual Blue Pretoria (Gauteng)

2013 Hyundai i30 1.6 GLS

77 900 km Manual White Joburg North (Gauteng)
123