Find a Used Car

Nissan Navara

1234...Last

2007 Nissan Navara 4.0 V6 4x4 Double Cab

125 783 km Manual Black Joburg North (Gauteng)

2006 Nissan Navara 2.5 dCi Double Cab

139 000 km Manual White Joburg North (Gauteng)

2007 Nissan Navara 2.5 dCi Auto Double Cab

199 629 km Automatic Grey Vereeniging (Gauteng)

2007 Nissan Navara 4.0 V6 Auto Double Cab

142 359 km Automatic Silver Pretoria North (Gauteng)

2006 Nissan Navara 4.0 V6 Double Cab

172 850 km Manual Blue U15086HN Joburg East (Gauteng)

2009 Nissan Navara 2.5 dCi Double Cab

Mileage On Application Manual Black Joburg North (Gauteng)

2006 Nissan Navara 2.5 dCi 4x4 Double Cab

220 647 km Manual Maroon Pretoria (Gauteng)

2006 Nissan Navara 4.0 V6 Double Cab

219 000 km Manual GREY #2609 Pretoria (Gauteng)

2006 Nissan Navara 2.5 dCi 4x4 Double Cab

302 000 km Manual White Vereeniging (Gauteng)

2009 Nissan Navara 4.0 V6 4x4 Double Cab

151 000 km Manual SILVER Bloemfontein (Free State)

2006 Nissan Navara 4.0 V6 4x4 Double Cab

179 000 km Manual Black Joburg North (Gauteng)

2008 Nissan Navara 4.0 V6 Double Cab

210 000 km Manual White Pretoria (Gauteng)

2008 Nissan Navara 2.5 dCi Double Cab

182 222 km Manual Black Joburg North (Gauteng)

2007 Nissan Navara 4.0 LE Double Cab

207 000 km Manual Green Vereeniging (Gauteng)

2007 Nissan Navara 4.0 V6 Double Cab

140 000 km Manual Black Durban (Kwazulu Natal)

2007 Nissan Navara 2.5 dCi 4x4 Double Cab

198 580 km Manual Nlack Durban (Kwazulu Natal)

2010 Nissan Navara 2.5 dCi XE King Cab

96 000 km Manual Silver Durban (Kwazulu Natal)

2009 Nissan Navara 2.5 dCi Double Cab

186 000 km Manual Black Joburg West (Gauteng)

2007 Nissan Navara 4.0 V6 Auto 4x4 Double Cab

152 000 km Automatic Blue Joburg West (Gauteng)

2007 Nissan Navara 2.5 dCi 4x4 Double Cab

194 600 km Manual Silver U15052HAC Joburg East (Gauteng)

2007 Nissan Navara 4.0 V6 4x4 Double Cab

218 000 km Manual Charcoal Pretoria (Gauteng)

2011 Nissan Navara 2.5 dCi XE King Cab 4x4

263 200 km Manual White Pretoria (Gauteng)

2006 Nissan Navara 4.0 V6 Double Cab

172 000 km Manual Grey Joburg East (Gauteng)

2007 Nissan Navara 2.5 dCi 4x4 Double Cab

118 183 km Manual Charcoal Joburg East (Gauteng)

2006 Nissan Navara 4.0 V6 4x4 Double Cab

116 000 km Manual White Pretoria (Gauteng)
1234...Last