Find a Used Car

Nissan Navara

1234...Last

2012 Nissan Navara 2.5 dCi SE Double Cab

208 000 km Manual Silver Joburg North (Gauteng)

2009 Nissan Navara 2.5 dCi XE King Cab

219 900 km Manual Silver Pretoria (Gauteng)

2006 Nissan Navara 4.0 V6 Auto Double Cab

195 000 km Automatic BLACK Pretoria (Gauteng)

2010 Nissan Navara 2.5 dCi XE King Cab 4x4

159 789 km Manual Silver Pretoria (Gauteng)

2006 Nissan Navara 2.5 dCi Double Cab

300 008 km Manual Black Joburg North (Gauteng)

2007 Nissan Navara 4.0 V6 Double Cab

217 000 km Manual Silver Pretoria (Gauteng)

2006 Nissan Navara 4.0 V6 Double Cab

218 000 km Manual Green #2847 Pretoria (Gauteng)

2008 Nissan Navara 4.0 LE Double Cab

175 880 km Manual White Vereeniging (Gauteng)

2011 Nissan Navara 2.5 dCi XE Double Cab

380 557 km Manual WHITE Joburg East (Gauteng)

2007 Nissan Navara 2.5 dCi Auto Double Cab

191 000 km Automatic White Joburg North (Gauteng)

2006 Nissan Navara 2.5 dCi 4x4 Double Cab

302 000 km Manual White Vereeniging (Gauteng)

2006 Nissan Navara 4.0 V6 Double Cab

110 389 km Manual Silver Pretoria (Gauteng)

2012 Nissan Navara 2.5 dCi XE 4x4 Double Cab

335 700 km Manual White Pretoria (Gauteng)

2007 Nissan Navara 4.0 V6 4x4 Double Cab

185 774 km Manual Black Joburg East (Gauteng)

2007 Nissan Navara 4.0 V6 4x4 Double Cab

163 309 km Manual White Joburg East (Gauteng)

2007 Nissan Navara 2.5 dCi 4x4 Double Cab

232 400 km Manual GREEN Cape Town (Western Cape)

2007 Nissan Navara 2.5 dCi Double Cab

183 000 km Manual Silver Cape Town (Western Cape)

2007 Nissan Navara 4.0 V6 4x4 Double Cab

197 000 km Manual Meroon Lydenburg (Mpumalanga)

2012 Nissan Navara 2.5 dCi XE King Cab 4x4

166 000 km Manual Silver Pretoria (Gauteng)

2012 Nissan Navara 2.5 dCi XE King Cab 4x4

239 900 km Manual Silver Pretoria (Gauteng)

2012 Nissan Navara 2.5 dCi XE King Cab 4x4

247 000 km Manual Silver Pretoria (Gauteng)

2011 Nissan Navara 2.5 dCi LE 4x4 Auto Double Cab

296 000 km Automatic Brown Van Der Bijl Park (Gauteng)

2009 Nissan Navara 2.5 dCi SE Double Cab

223 000 km Manual White Pretoria (Gauteng)

2007 Nissan Navara 2.5 dCi Double Cab

191 000 km Manual White Centurion (Gauteng)

2006 Nissan Navara 2.5 dCi Double Cab

216 077 km Manual Blue Vereeniging (Gauteng)
1234...Last