Find a Used Car

Nissan Navara

1234...Last

2006 Nissan Navara 2.5 dCi Double Cab

221 262 km Manual White Lydenburg (Mpumalanga)

2012 Nissan Navara 2.5 dCi XE King Cab

208 000 km Manual Silver Joburg North (Gauteng)

2008 Nissan Navara 2.5 dCi 4x4 Double Cab

204 000 km Manual Black Joburg North (Gauteng)

2010 Nissan Navara 4.0 LE Double Cab

285 000 km Manual Maroon Joburg North (Gauteng)

2006 Nissan Navara 4.0 V6 Auto Double Cab

195 000 km Automatic BLACK Pretoria (Gauteng)

2006 Nissan Navara 2.5 dCi Double Cab

km Manual Silver East London (Eastern Cape)

2010 Nissan Navara 2.5 dCi XE King Cab 4x4

159 789 km Manual Silver Pretoria (Gauteng)

2009 Nissan Navara 2.5 dCi Double Cab

Mileage On Application Manual Black Joburg North (Gauteng)

2007 Nissan Navara 4.0 V6 Double Cab

218 600 km Manual Silver Pretoria (Gauteng)

2008 Nissan Navara 2.5 dCi Double Cab

210 000 km Manual White Bloemfontein (Free State)

2007 Nissan Navara 4.0 V6 4x4 Double Cab

218 000 km Manual Charcoal Pretoria (Gauteng)

2006 Nissan Navara 4.0 V6 Double Cab

218 000 km Manual Green #2847 Pretoria (Gauteng)

2006 Nissan Navara 4.0 V6 Double Cab

241 000 km Manual White Pretoria (Gauteng)

2006 Nissan Navara 2.5 dCi 4x4 Double Cab

302 000 km Manual White Vereeniging (Gauteng)

2007 Nissan Navara 4.0 V6 Double Cab

217 000 km Manual Silver Durban (Kwazulu Natal)

2007 Nissan Navara 2.5 dCi Double Cab

186 000 km Manual White Durban (Kwazulu Natal)

2007 Nissan Navara 2.5 dCi Auto Double Cab

191 000 km Automatic White Joburg North (Gauteng)

2009 Nissan Navara 2.5 dCi XE King Cab

213 622 km Manual WHITE Joburg East (Gauteng)

2007 Nissan Navara 4.0 V6 4x4 Double Cab

185 774 km Manual Black Joburg East (Gauteng)

2007 Nissan Navara 2.5 dCi Double Cab

196 000 km Manual White Cape Town (Western Cape)

2007 Nissan Navara 4.0 V6 4x4 Double Cab

163 309 km Manual White Joburg East (Gauteng)

2012 Nissan Navara 2.5 dCi XE King Cab 4x4

245 000 km Manual Silver Pretoria (Gauteng)

2007 Nissan Navara 4.0 V6 4x4 Double Cab

197 000 km Manual Meroon Lydenburg (Mpumalanga)

2012 Nissan Navara 2.5 dCi XE King Cab 4x4

239 900 km Manual Silver Pretoria (Gauteng)

2012 Nissan Navara 2.5 dCi XE King Cab 4x4

219 000 km Manual Silver Pretoria (Gauteng)
1234...Last