Find a Used Car

tata super ace

2013 Tata Super Ace 1.4 TCIC DLS P/U D/S

134 320 km Manual White Pretoria (Gauteng)

2013 Tata Super Ace 1.4 TCIC DLE P/U D/S

50 000 km Manual White Joburg North (Gauteng)

2013 Tata Super Ace 1.4 TCIC DLS P/U D/S

112 151 km Manual White Centurion (Gauteng)

2013 Tata Super Ace 1.4 TCIC DLS P/U D/S

51 335 km Manual White Centurion (Gauteng)

2013 Tata Super Ace 1.4 TCIC DLE P/U D/S

53 900 km Manual White Pretoria North (Gauteng)

2013 Tata Super Ace 1.4 TCIC DLS P/U D/S

84 000 km Manual White Pretoria (Gauteng)

2013 Tata Super Ace EX2 1.4TD DLE

97 000 km Manual White Van Der Bijl Park (Gauteng)

2013 Tata Super Ace 1.4 TCIC DLS P/U D/S

33 000 km Manual WHITE Pretoria (Gauteng)

2014 Tata Super Ace 1.4 TCIC DLE P/U D/S

83 886 km Manual White Pretoria (Gauteng)

2014 Tata Super Ace 1.4 TCIC DLE P/U D/S

71 000 km Manual White Pietermaritzburg (Kwazulu Natal)

2014 Tata Super Ace 1.4 TCIC DLS P/U D/S

41 554 km Manual White Joburg East (Gauteng)

2015 Tata Super Ace EX2 1.4TD DLE

22 600 km Manual White Joburg East (Gauteng)

2016 Tata Super Ace 1.4 TCIC DLS P/U D/S

11 633 km Manual White Durban (Kwazulu Natal)

2016 Tata Super Ace 1.4 TCIC DLS P/U D/S

4 373 km Manual White Durban (Kwazulu Natal)

2016 Tata Super Ace 1.4 TCIC DLS P/U D/S

501 km Manual ARCTIC WHITE TAT902 Pretoria (Gauteng)

2016 Tata Super Ace 1.4 TCIC DLE P/U D/S

5 740 km Manual ARCTIC WHITE TAT902 Pretoria (Gauteng)

2017 Tata Super Ace 1.4 TCIC DLE P/U D/S

1 000 km Manual ARCTIC WHITE TAT902 Pretoria (Gauteng)