Frankreinah Cars Vehicles


R 39 000
2003 | 80 000 km | Manual
Johannesburg CBD

R 40 000
2006 | 85 000 km | Manual
Johannesburg CBD

R 45 000
2012 | 72 000 km | Manual
Johannesburg CBD

R 45 000
2005 | 105 000 km | Manual
Johannesburg CBD

R 46 000
2007 | 76 000 km | Manual
Johannesburg CBD

R 48 000
2010 | 71 000 km | Manual
Johannesburg CBD

R 49 000
2015 | 55 000 km | Manual
Johannesburg CBD

R 49 000
2007 | 94 000 km | Manual
Johannesburg CBD

R 49 999
2007 | 70 000 km | Manual
Johannesburg CBD

R 49 999
2013 | 60 000 km | Manual
Johannesburg CBD

R 49 999
2006 | 82 000 km | Manual
Johannesburg CBD

R 50 000
2013 | 89 000 km | Manual
Johannesburg CBD

R 54 000
2010 | 78 000 km | Manual
Johannesburg CBD

R 54 999
2006 | 78 000 km | Manual
Johannesburg CBD

R 54 999
2007 | 89 000 km | Manual
Johannesburg CBD

R 55 000
2012 | 72 000 km | Manual
Johannesburg CBD

R 55 000
2007 | 89 000 km | Manual
Johannesburg CBD

R 56 999
2009 | 87 000 km | Manual
Johannesburg CBD

R 58 000
2006 | 82 000 km | Manual
Johannesburg CBD

R 59 000
2012 | 78 000 km | Manual
Johannesburg CBD

<1234...>Last
No Vehicles Shortlisted